Canon MP Navigator (Vista) 3.0

Canon MP Navigator (Vista) 3.0

Canon MP Navigator – Freeware – Windows
ra khỏi 8 phiếu
4 Stars User Rating
Canon MP Navigator là một ứng dụng miễn phí tiện ích mà sẽ cho phép bạn để quét, lưu và in hình ảnh và tài liệu.

Tổng quan

Canon MP Navigator (Vista) là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Canon MP Navigator.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.665 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Canon MP Navigator (Vista) là 3.0, phát hành vào ngày 17/04/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

Canon MP Navigator (Vista) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Canon MP Navigator (Vista) đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Canon MP Navigator (Vista)!

Cài đặt

người sử dụng 1.665 UpdateStar có Canon MP Navigator (Vista) cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản